DiR' [DiIC18(7)]

产品编号:61274

 • CAS号:100068-60-8 分子式:C63H101IN2 分子量:1013.41
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • A61274-10mg 
 • DiR' [DiIC18(7)] 
 • ≥95.0% 
 • 10mg 
 • 2334.00 
 •  
 •  

荧光素-5-氨基硫脲

产品编号:61252

 • 别名:5 - FTSC,荧光素-5-氨基硫脲
 • CAS号:76863-28-0 分子式:C21H15N3O5S 分子量:421.43
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • A61252-100mg 
 • 荧光素-5-氨基硫脲 
 • ≥95% 
 • 100mg 
 • 1334.00 
 •  
 •  
 • CAS号:82767-90-6 分子式:C20H16Na2O4 分子量:366.32
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • A61242-10mg 
 • Anthracene-9,10-dipropionic acid disodium salt 
 • ≥98%(HPLC) 
 • 10mg 
 • 1534.00 
 •  
 •  
 • 别名:1,3-二羥-2-丙酮;二羥丙酮;2,5-二羟基二烷-2,5-二甲醇;2,5-二羟基二噁烷-2,5-二甲醇
 • CAS号:26776-70-5 分子式:C6H12O6 分子量:180.16
 • 3条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • A61167-100G 
 • 1,3-二羟基丙酮二聚体 
 • >96.0%(T) 
 • 100G 
 • 298.00 
 •  
 •  
 • A61167-500G 
 • 1,3-二羟基丙酮二聚体 
 • >96.0%(T) 
 • 500G 
 • 889.00 
 •  
 •  
 • A61167-25G 
 • 1,3-二羟基丙酮二聚体 
 • >96.0%(T) 
 • 25G 
 • 106.00 
 •  
 •  

1-苯甲基靛红

产品编号:59834

 • 别名:1-苄基-1H-吲哚-2,3-二酮;1-(苯基甲基)吲哚-2,3-二酮;1-(苯基甲基)吲哚啉-2,3-二酮;1-(苄基)靛红
 • CAS号:1217-89-6 分子式:C15H11NO2 分子量:237.26
 • 4条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • A59834-1G 
 • 1-苯甲基靛红 
 • >97.0%(GC) 
 • 1G 
 • 1086.00 
 •  
 •  
 • A59834-5g 
 • 1-苯甲基靛红 
 • >97.0%(GC) 
 • 5g 
 • 4887.00 
 •  
 •  
 • A59834-500mg 
 • 1-苯甲基靛红 
 • >97.0%(GC) 
 • 500mg 
 • 606.00 
 •  
 •  
 • A59834-25g 
 • 1-苯甲基靛红 
 • >97.0%(GC) 
 • 25g 
 • 7896.00 
 •  
 •