S-联萘二苯磷

产品编号:12652

 • 别名:
 • CAS号:76189-56-4 分子式:C44H32P2 分子量:622.67
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1026569 
 • S-联萘二苯磷 
 • ≥98% 
 • 500g 
 • 询价 
 • 询价  
 •  

四氯三氧化二磷

产品编号:12567

 • 别名:焦磷酰氯;二磷酰氯
 • CAS号:13498-14-1 分子式:P4O3Cl4 分子量: 251.76
 • 2条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1026425 
 • 四氯三氧化二磷 
 • 98% 
 • 25g 
 • 95.00 
 •  
 •  
 • 1044810 
 • 四氯三氧化二磷 
 • 98% 
 • 100g 
 • 285.00 
 •  
 •  

三溴化磷

产品编号:11227

 • 别名:溴化磷(III)
 • CAS号:7789-60-8 分子式:Br3P 分子量:270.69
 • 2条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1024695 
 • 三溴化磷 
 • 99% 
 • 100g 
 • 75.00 
 •  
 •  
 • 1035577 
 • 三溴化磷 
 • 99% 
 • 500g 
 • 285.00 
 •  
 •  

三氯硫磷

产品编号:10054

 • 别名:硫代磷酰氯,三氯化硫磷
 • CAS号:3982-91-0 分子式:PSCl3 分子量:169.40
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1023209 
 • 三氯硫磷 
 • 98% 
 • 500g 
 • 420.00 
 •  
 •  

二苯基乙氧基磷

产品编号:9320

 • 别名:二苯基亚膦酸乙酯;乙氧基二苯基磷;二苯亚磷酸乙酯
 • CAS号:719-80-2 分子式:C14H15OP 分子量:230.24
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1022169 
 • 二苯基乙氧基磷 
 • 98% 
 • 5g 
 • 845.00 
 •  
 •  
 • 别名:氯化四羟甲基磷
 • CAS号:124-64-1 分子式:C4H12ClO4P 分子量:190.56
 • 2条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1022081 
 • 四羟甲基氯化磷(THPC) 
 • 80-85% 
 • 500ml 
 • 320.00 
 •  
 •  
 • 1042510 
 • 四羟甲基氯化磷(THPC) 
 • 80-85% 
 • 100ml 
 • 95.00 
 •  
 •  
 • 别名:四羟甲基硫酸磷
 • CAS号:55566-30-8 分子式:C8H24O12P2S 分子量:406.28
 • 2条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1022078 
 • 四羟甲基硫酸磷(THPS) 
 • ≥75.0 
 • 250ml 
 • 209.00 
 •  
 •  
 • 1030131 
 • 四羟甲基硫酸磷(THPS) 
 • ≥75.0 
 • 1L 
 • 490.00 
 •  
 •  

五氮化三磷

产品编号:8351

 • 别名:五氮化三磷
 • CAS号:17739-47-8 分子式:P3N5 分子量:162.9
 • 3条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1020343 
 • 五氮化三磷 
 • 99% 
 • 5g 
 • 895.00 
 •  
 •  
 • 1035341 
 • 五氮化三磷 
 • 99% 
 • 25g 
 • 2755.00 
 •  
 •  
 • 1035342 
 • 五氮化三磷 
 • 99% 
 • 100g 
 • 4955.00 
 •  
 •  

三甲氧基磷

产品编号:7132

 • 别名:亚磷酸三甲酯
 • CAS号:121-45-9 分子式:C3H9O3P 分子量:124.08
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1018009 
 • 三甲氧基磷 
 • 98% 
 • 500ml 
 • 139.00 
 •  
 •  

(BPOD)苯基磷酰二氯

产品编号:6405

 • 别名:苯膦氧化二氯;苯氧氯化磷;苯膦酰二氯;苯膦酰二氯,苯氧氯化膦;苯磷酰二氯
 • CAS号:824-72-6 分子式:C6H5Cl2OP 分子量:194.98
 • 2条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1016394 
 • (BPOD)苯基磷酰二氯 
 • ≥99.0% 
 • 100G 
 • 460.00 
 •  
 •  
 • 1027838 
 • (BPOD)苯基磷酰二氯 
 • ≥99.0% 
 • 500g 
 • 1560.00 
 •  
 •  

三氯化磷

产品编号:4700

 • 别名:氯化磷
 • CAS号:7719-12-2 分子式:PCI3 分子量:137.33
 • 2条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1011373 
 • 三氯化磷 
 • AR 
 • 500ml 
 • 190.00 
 •  
 •  
 • 1013484 
 • 三氯化磷 
 • CP 
 • 500ml 
 • 170.00 
 •  
 •  
 • 别名:白磷/黄磷/赤磷(红磷)
 • CAS号:7723-14-0 分子式:P4 分子量:123.89
 • 3条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1011368 
 • 白磷/黄磷/赤磷(红磷) 
 • 黄磷AR 
 • 500g暂停销售 
 • 219.00 
 •  
 •  
 • 1012827 
 • 白磷/黄磷/赤磷(红磷) 
 • 白磷AR 
 • 500g暂停销售 
 • 220.00 
 •  
 •  
 • 1012829 
 • 白磷/黄磷/赤磷(红磷) 
 • 赤磷AR 
 • 500g 
 • 275.00 
 •  
 •  

五氯化磷

产品编号:4641

 • 别名:五氯化磷;氯化磷
 • CAS号:10026-13-8 分子式:PCl5 分子量:208.24
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1011204 
 • 五氯化磷 
 • AR 
 • 500g 
 • 85.00 
 •  
 •  

萘肽磷

产品编号:3380

 • 别名:N-羟基萘二甲酰亚氨基磷酸二乙酯;萘肽磷;O,O-二乙基-O-萘二甲酰亚胺基磷酸酯
 • CAS号:1491-41-4 分子式:C16H16NO6P 分子量:349.28
 • 2条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1007658 
 • 萘肽磷 
 • ≥98.5% 
 • 10mg 
 • 2000.00 
 •  
 •  
 • 1007659 
 • 萘肽磷 
 • ≥98.5% 
 • 50mg 
 • 7500.00 
 •  
 •  

四苯基硼四苯基磷

产品编号:3276

 • 别名:四苯基硼化四苯基膦
 • CAS号:15525-15-2 分子式:C48H40BP 分子量:658.62
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1007399 
 • 四苯基硼四苯基磷 
 • 询价 
 • 询价  
 •  

三氯氧磷

产品编号:2775

 • 别名:氯氧化磷
 • CAS号:10025-87-3 分子式:POCl3 分子量:153.33
 • 3条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1012237 
 • 三氯氧磷 
 • AR 
 • 500ml 
 • 175.00 
 •  
 •  
 • 1037904 
 • 三氯氧磷 
 • GR 
 • 500ml 
 • 185.00 
 •  
 •  
 • 1039211 
 • 三氯氧磷 
 • CP 
 • 500ml 
 • 170.00 
 •  
 •  

五硫化磷

产品编号:2169

 • 别名:五硫化二磷;硫化磷
 • CAS号:1314-80-3 分子式:P2S5; P4S10 分子量:222.27
 • 4条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1014066 
 • 五硫化磷 
 • AR 
 • 500g 
 • 询价 
 • 询价  
 •  
 • 1014067 
 • 五硫化磷 
 • AR 
 • 100g 
 • 询价 
 • 询价  
 •  
 • 1044677 
 • 五硫化磷 
 • AR 
 • 250g 
 • 询价 
 • 询价  
 •  
 • 1046971 
 • 五硫化磷 
 • GR 
 • 500g 
 • 询价 
 • 询价  
 •  

甲基吡啶磷

产品编号:1432

 • 别名:唑啶磷 O,O-二甲基-S-[(6-氯-2,3-二氢-2-氧-1,3-噁唑
 • CAS号:35575-96-3 分子式:C9H10ClN2O5PS 分子量:324.68
 • 2条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1002997 
 • 甲基吡啶磷 
 • 95% 
 • 100g 
 • 询价 
 • 询价  
 •  
 • 1002998 
 • 甲基吡啶磷 
 • 95% 
 • 500g 
 • 询价 
 • 询价  
 •  

杀螟松

产品编号:1117

 • 别名:O,O-二甲基-O-(3-甲基-4-硝基苯基)硫代磷酸酯;杀螟硫磷;速灭松;杀螟磷;杀螟硫磷
 • CAS号:122-14-5 分子式:C9H12NO5PS 分子量:277.23
 • 4条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1002151 
 • 杀螟松 
 • 原 油≥95% 
 • 5ml 
 • 询价 
 • 询价  
 •  
 • 1002152 
 • 杀螟松 
 • 原 油≥95% 
 • 10ml 
 • 询价 
 • 询价  
 •  
 • 1002153 
 • 杀螟松 
 • 乳 油≥50% 
 • 5ml 
 • 询价 
 • 询价  
 •  
 • 1002154 
 • 杀螟松 
 • 乳 油≥50% 
 • 10ml 
 • 询价 
 • 询价  
 •  

倍硫磷

产品编号:1114

 • 别名:百治屠;蕃硫磷;O,O-二甲基-O-(3-甲基-4-甲硫基苯基)硫代磷
 • CAS号:55-38-9 分子式:C10H15O3PS2 分子量:278.33
 • 6条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1002142 
 • 倍硫磷 
 • 95% 
 • 5g 
 • 询价 
 • 询价  
 •  
 • 1002143 
 • 倍硫磷 
 • 95% 
 • 10g 
 • 询价 
 • 询价  
 •  
 • 1002144 
 • 倍硫磷 
 • 90% 
 • 5g 
 • 询价 
 • 询价  
 •  
 • 1002145 
 • 倍硫磷 
 • 90% 
 • 10g 
 • 询价 
 • 询价  
 •  
 • 1002146 
 • 倍硫磷 
 • 50% 
 • 5g 
 • 询价 
 • 询价  
 •  
 • 1002147 
 • 倍硫磷 
 • 50% 
 • 10g 
 • 询价 
 • 询价  
 •