• CAS号:115491-90-2 分子式:C7H6N4O7 分子量:258.15
 • 2条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • A64804-5G 
 • 2,2'-碳酰双(3,5-二氧-4-甲基-1,2,4-恶二唑烷 
 • >98.0% 
 • 5G 
 • 706.00 
 •  
 •  
 • A64804-1G 
 • 2,2'-碳酰双(3,5-二氧-4-甲基-1,2,4-恶二唑烷 
 • >98.0% 
 • 1G 
 • 278.00 
 •  
 •  
 • 别名:四(4-乙炔基苯)甲烷
 • CAS号:177991-01-4 分子式:C33H20 分子量:416.52
 • 2条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • A64634-100MG 
 • 四(4-乙炔基苯基)甲烷 
 • >98.0%(GC) 
 • 100MG 
 • 896.00 
 •  
 •  
 • A64634-1G 
 • 四(4-乙炔基苯基)甲烷 
 • >98.0%(GC) 
 • 1G 
 • 5696.00 
 •  
 •  

(R)-(+)-1,2-环氧丁烷

产品编号:64472

 • 别名:(R)-(+)-丁烯氧化物;(R)-(+)-乙基环氧乙烷;(R)-(+)-1,2-环氧丁烷
 • CAS号:3760-95-0 分子式:C4H8O 分子量:72.11
 • 3条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • A64472-5g 
 • (R)-(+)-1,2-环氧丁烷 
 • 98% 
 • 5g 
 • 399.00 
 •  
 •  
 • A64472-1g 
 • (R)-(+)-1,2-环氧丁烷 
 • 98% 
 • 1g 
 • 178.00 
 •  
 •  
 • A64472-25g 
 • (R)-(+)-1,2-环氧丁烷 
 • 98% 
 • 25g 
 • 1336.00 
 •  
 •  

1,2-环氧辛烷

产品编号:64470

 • 别名:1,2-辛烯环氧化物 ;氧化辛烯;己基环氧乙烷
 • CAS号:2984-50-1 分子式:C8H16O 分子量:128.21
 • 6条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • A64470-5g 
 • 1,2-环氧辛烷 
 • 97% 
 • 5g 
 • 87.30 
 •  
 •  
 • A64470-100g 
 • 1,2-环氧辛烷 
 • 97% 
 • 100g 
 • 1044.00 
 •  
 •  
 • A64470-25g 
 • 1,2-环氧辛烷 
 • 97% 
 • 25g 
 • 335.00 
 •  
 •  
 • B64470-5g 
 • 1,2-环氧辛烷 
 • 98% 
 • 5g 
 • 93.00 
 •  
 •  
 • B64470-25g 
 • 1,2-环氧辛烷 
 • 98% 
 • 25g 
 • 363.00 
 •  
 •  
 • B64470-100g 
 • 1,2-环氧辛烷 
 • 98% 
 • 100g 
 • 1230.00 
 •  
 •  

(S)-(-)-1,2-环氧丁烷

产品编号:64468

 • 别名:(2S)-乙基环氧乙烷;(S)-(-)-乙基环氧乙烷;(S)-(-)-丁烯氧化物
 • CAS号:30608-62-9 分子式:C4H8O 分子量:72.11
 • 3条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • A64468-5g 
 • (S)-(-)-1,2-环氧丁烷 
 • 98% 
 • 5g 
 • 531.00 
 •  
 •  
 • A64468-1g 
 • (S)-(-)-1,2-环氧丁烷 
 • 98% 
 • 1g 
 • 231.00 
 •  
 •  
 • A64468-25g 
 • (S)-(-)-1,2-环氧丁烷 
 • 98% 
 • 25g 
 • 1936.00 
 •  
 •  
首页123456下一页末页共1555条记录,311页