DL-肾上腺素

产品编号:13476

 • 别名:1-(3,4-二羟基苯基)-2-(甲基氨基)乙醇
 • CAS号:329-65-7 分子式:C9H13NO3 分子量:183.2
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1027601 
 • DL-肾上腺素 
 • ≥99% 
 • 500g 
 • 询价 
 • 询价  
 •  

松果体素

产品编号:13227

 • 别名:美拉托宁;褪黑激素
 • CAS号:73-31-4 分子式:C13H16N2O2 分子量:232.28
 • 2条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1027267 
 • 松果体素 
 • 99% 
 • 5g 
 • 340.00 
 •  
 •  
 • 1035029 
 • 松果体素 
 • 99% 
 • 25g 
 • 795.00 
 •  
 •  

变色酸2B

产品编号:13032

 • 别名:
 • CAS号:548-80-1 分子式:C16H9N3Na2O10S2 分子量:513.37
 • 2条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1027009 
 • 变色酸2B 
 • AR 
 • 25g 
 • 545.00 
 •  
 •  
 • 1036753 
 • 变色酸2B 
 • AR 
 • 5g 
 • 165.00 
 •  
 •  

2-乙基苯硼酸

产品编号:12801

 • 别名:
 • CAS号:90002-36-1 分子式:C8H11BO2 分子量:149.98
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1026751 
 • 2-乙基苯硼酸 
 • 98% 
 • 5g 
 • 895.00 
 •  
 •  

间氯磺酰基苯甲酸

产品编号:12704

 • 别名:3-氯磺酰基苯甲酸
 • CAS号:4025-64-3 分子式:C7H5ClO4S 分子量:220.63
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1026628 
 • 间氯磺酰基苯甲酸 
 • 98% 
 • 100g 
 • 询价 
 • 询价  
 •  

血管紧张素II

产品编号:12616

 • 别名:血管紧张肽酰胺;增血压素
 • CAS号:4474-91-3 分子式:C50H71N13O12 分子量:1046.18
 • 2条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1026474 
 • 血管紧张素II 
 • ≥90% 
 • 5mg 
 • 459.00 
 •  
 •  
 • 1026475 
 • 血管紧张素II 
 • ≥90% 
 • 25mg 
 • 1490.00 
 •  
 •  

赤霉素GA4+7

产品编号:12560

 • 别名:
 • CAS号:510-75-8 分子式:C19H22O5 分子量:330.37
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1026416 
 • 赤霉素GA4+7 
 • 90% 
 • 1g 
 • 185.00 
 •  
 •  
 • 别名:
 • CAS号:46895-13-0 分子式:C12H10O5 分子量:234.2
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1025466 
 • 4-甲基-6-羟基-7-乙酰氧基香豆素 
 • ≥98% 
 • 500g 
 • 询价 
 • 询价  
 •  

6-羧基香豆素

产品编号:11813

 • 别名:
 • CAS号:7734-80-7 分子式:C10H6O4 分子量:190.15224
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1025465 
 • 6-羧基香豆素 
 • ≥99% 
 • 500g 
 • 询价 
 • 询价  
 •  

4-甲基七叶亭

产品编号:11812

 • 别名:6,7-二羟基-4-甲基香豆素
 • CAS号:529-84-0 分子式:C10H8O4 分子量:192.17
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1025464 
 • 4-甲基七叶亭 
 • ≥98% 
 • 25g 
 • 1245.00 
 •  
 •  

罗红霉素

产品编号:11554

 • 别名:9-{O-[(2-甲氧基乙氧基)-甲基]肟基}红霉素
 • CAS号:80214-83-1 分子式:C41H76N2O15 分子量:837.05
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1025124 
 • 罗红霉素 
 • AR 
 • 100g 
 • 询价 
 • 询价  
 •  

庚二酸

产品编号:11376

 • 别名:1,5-戊烷二羧酸
 • CAS号:111-16-0 分子式:C7H12O4 分子量:160.17
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1024888 
 • 庚二酸 
 • 98.0% 
 • 100g 
 • 450.00 
 •  
 •  

7-羟基香豆素

产品编号:11114

 • 别名:7-羟基-2H-1-苯并吡喃-2-酮.伞形酮.伞形花内酯
 • CAS号:93-35-6 分子式:C9H6O3 分子量:162.14
 • 2条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1024540 
 • 7-羟基香豆素 
 • 98.0% 
 • 25g 
 • 185.00 
 •  
 •  
 • 1024541 
 • 7-羟基香豆素 
 • 98.0% 
 • 100g 
 • 685.00 
 •  
 •  

4-羟基香豆素

产品编号:11113

 • 别名:4-羟基-1-苯并吡喃-2-酮
 • CAS号:1076-38-6 分子式:C9H6O3 分子量:162.14
 • 3条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1024537 
 • 4-羟基香豆素 
 • 99.0% 
 • 25g 
 • 135.00 
 •  
 •  
 • 1024538 
 • 4-羟基香豆素 
 • 99.0% 
 • 100g 
 • 295.00 
 •  
 •  
 • 1024539 
 • 4-羟基香豆素 
 • 99.0% 
 • 500g 
 • 1055.00 
 •  
 •  

扁塑藤素

产品编号:9508

 • 别名:
 • CAS号:1258-84-0 分子式:C30H40O4 分子量:464.645
 • 2条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1022473 
 • 扁塑藤素 
 • 98% 
 • 10mg 
 • 询价 
 • 询价  
 •  
 • 1022474 
 • 扁塑藤素 
 • 98% 
 • 50mg 
 • 询价 
 • 询价  
 •  
 • 别名:
 • CAS号: 分子式:式中 n为纤维素分子中葡萄糖单元个数,R为H或CH 3 或CH 2 CH 2 -OR 分子量:
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1021157 
 • 羟乙基甲基纤维素(HEMC)  
 • 80-100目 
 • 500g 
 • 300.00 
 •  
 •  

环孢霉素A

产品编号:7611

 • 别名:环孢菌素;抗生素S;环孢素A
 • CAS号:59865-13-3 分子式:C62H111N11O1 分子量:1202.61
 • 3条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1018944 
 • 环孢霉素A 
 • BR 
 • 20mg 
 • 850.00 
 •  
 •  
 • 1035422 
 • 环孢霉素A 
 • 98% 
 • 1g 
 • 390.00 
 •  
 •  
 • 1059602 
 • 环孢霉素A 
 • ≥ 99% 
 • 10g 
 • 询价 
 • 询价  
 •  

α-溶血素

产品编号:7224

 • 别名:
 • CAS号: 分子式: 分子量:
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1018175 
 • α-溶血素 
 • BR 
 • 0.5mg 
 • 8755.00 
 •  
 •  

叶黄素

产品编号:6910

 • 别名:β-9-胡萝烯-3-3’-二醇;胡萝卜醇
 • CAS号:127-40-2 分子式:C40H56O2 分子量:568.87
 • 2条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1024056 
 • 叶黄素 
 • 分析标准品,92% 
 • 20mg 
 • 1215.00 
 •  
 •  
 • 1043470 
 • 叶黄素 
 • 分析标准品,90% 
 • 20mg 
 • 785.00 
 •  
 •  

盐酸肾上腺素

产品编号:6612

 • 别名:(R)-4-[2-(甲氨基)-1-羟基乙基]-1,2-苯二酚盐酸盐
 • CAS号:55-31-2 分子式:C9H14ClNO3 分子量:219.67
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1016927 
 • 盐酸肾上腺素 
 • BR 
 • 5g 
 • 1100.00 
 •  
 •  
首页上一页123456下一页末页共117条记录,6页