2,3-O-异丙亚基-D-苏醇

产品编号:19548

 • 别名:2,3-O-异亚丙基-D-苏糖醇
 • CAS号:73346-74-4 分子式:C7H14O4 分子量:162.19
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1039258 
 • 2,3-O-异丙亚基-D-苏醇 
 • 97% 
 • 1g 
 • 985.00 
 •  
 •  

转化糖

产品编号:19547

 • 别名:转化糖
 • CAS号:8013-17-0 分子式: 分子量:
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1039257 
 • 转化糖 
 • BR 
 • 25g 
 • 1585.00 
 •  
 •  

D-萄糖胺

产品编号:19545

 • 别名:D-萄糖胺
 • CAS号:488-43-7 分子式:C6H15NO5 分子量:181.19
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1039255 
 • D-萄糖胺 
 • 95% 
 • 5g 
 • 795.00 
 •  
 •  

DL-甘油醛二乙基缩醛

产品编号:19544

 • 别名:DL-甘油醛二乙基缩醛
 • CAS号:10487-05-5 分子式:C7H16O4 分子量:164.20
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1039254 
 • DL-甘油醛二乙基缩醛 
 • 95% 
 • 5g 
 • 2875.00 
 •  
 •  

葡萄醣庚酸钠

产品编号:19543

 • 别名:葡庚糖酸钠二水合物
 • CAS号:31138-65-5 分子式:C7H13NaO8.2H2O 分子量:248.16
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1039253 
 • 葡萄醣庚酸钠 
 • 98% 
 • 25g 
 • 455.00 
 •  
 •