MUG

产品编号:3054

 • 别名:
 • CAS号: 分子式: 分子量:
 • 2条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1006914 
 • MUG 
 • 0.2g 
 • 标准包装 
 • 520.00 
 •  
 •  
 • 1027364 
 • MUG 
 • Sigma 
 • 25mg 
 • 320.00 
 •  
 •  
 • 别名:
 • CAS号: 分子式: 分子量:
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1006905 
 • 庆大霉素(哥伦比亚琼脂配套试剂) 
 • 10支/盒 
 • 标准包装 
 • 75.00 
 •  
 •  

EB增菌液配套试剂

产品编号:3048

 • 别名:
 • CAS号: 分子式: 分子量:
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1006904 
 • EB增菌液配套试剂 
 • 10支/盒 
 • 标准包装 
 • 75.00 
 •  
 •  
 • 别名:
 • CAS号: 分子式: 分子量:
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1006901 
 • 李氏增菌液LB2配套试剂 
 • 10支/盒 
 • 标准包装 
 • 75.00 
 •  
 •  
 • 别名:
 • CAS号: 分子式: 分子量:
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1006895 
 • Fraser肉汤增菌液FB1配套试剂 
 • 2×5支/盒 
 • 标准包装 
 • 75.00 
 •  
 •  
首页上一页1234下一页末页共18条记录,4页