(S)-(+)-酮洛芬

产品编号:29652

 • 别名:
 • CAS号:22161-81-5 分子式:C16H14O3 分子量:254.28
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1050171 
 • (S)-(+)-酮洛芬 
 • 99% 
 • 1G 
 • 1985.00 
 •  
 •  

非尼拉敏马来酸盐

产品编号:29610

 • 别名:
 • CAS号:132-20-7 分子式:C16H20N2·C4H4O4 分子量:356.42
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1050129 
 • 非尼拉敏马来酸盐 
 • 98% 
 • 25g 
 • 985.00 
 •  
 •  

莫索尼啶

产品编号:29608

 • 别名:
 • CAS号:75438-57-2 分子式:C9H12ClN5O 分子量:241.68
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1050127 
 • 莫索尼啶 
 • 98% 
 • 200mg 
 • 985.00 
 •  
 •  

6-羟基多巴胺

产品编号:29360

 • 别名:
 • CAS号:636-00-0 分子式:C8H12BrNO3 分子量:250.09
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1049876 
 • 6-羟基多巴胺 
 • 95% 
 • 50MG 
 • 985.00 
 •  
 •  

奥美拉唑硫化物

产品编号:29175

 • 别名:
 • CAS号:73590-85-9 分子式:C17H19N3O2S 分子量:329.42
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1049679 
 • 奥美拉唑硫化物 
 • 98% 
 • 200mg 
 • 1495.00 
 •  
 •  

α-葡萄糖基橘皮苷

产品编号:29092

 • 别名:
 • CAS号:161713-86-6 分子式:C34H44O20 分子量:772.71
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1049594 
 • α-葡萄糖基橘皮苷 
 • 97% 
 • 5mg 
 • 1495.00 
 •  
 •  

甲磺酸多拉司琼

产品编号:29030

 • 别名:
 • CAS号:878143-33-0 分子式: 分子量:
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1049517 
 • 甲磺酸多拉司琼 
 • 98% 
 • 100mg 
 • 1985.00 
 •  
 •  

马洛替酯

产品编号:28964

 • 别名:(1,3-二代-2-亚基)丙二酸二异丙酯
 • CAS号:59937-28-9 分子式:C12H16O4S2 分子量:288.38
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1049449 
 • 马洛替酯 
 • 98% 
 • 1g 
 • 495.00 
 •  
 •  

美哌隆

产品编号:28963

 • 别名:4'-氟-4-(4-甲基哌啶)丁酰苯
 • CAS号:3575-80-2 分子式:C16H22FNO 分子量:263.36
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1049448 
 • 美哌隆 
 • 95% 
 • 25mg 
 • 985.00 
 •  
 •  

奥培米芬

产品编号:28866

 • 别名:
 • CAS号:128607-22-7 分子式:C24H23ClO2 分子量:378.90
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1049347 
 • 奥培米芬 
 • 98% 
 • 100mg 
 • 1495.00 
 •  
 •  

盐酸依托必利

产品编号:28863

 • 别名:依托必利盐酸盐
 • CAS号:122892-31-3 分子式:C20H26N2O4·HCl 分子量:394.90
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1049344 
 • 盐酸依托必利 
 • 98% 
 • 5g 
 • 985.00 
 •  
 •  

他扎罗汀

产品编号:28763

 • 别名:
 • CAS号:118292-40-3 分子式:C21H21NO2S 分子量:351.46
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1049237 
 • 他扎罗汀 
 • 98% 
 • 10mg 
 • 985.00 
 •  
 •  

拉西地平

产品编号:28762

 • 别名:
 • CAS号:103890-78-4 分子式:C26H33NO6 分子量:455.55
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1049236 
 • 拉西地平 
 • 98% 
 • 200mg 
 • 1755.00 
 •  
 •  

塞曲司特

产品编号:28758

 • 别名:
 • CAS号:112665-43-7 分子式:C22H26O4 分子量:354.45
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1049232 
 • 塞曲司特 
 • 98% 
 • 100mg 
 • 985.00 
 •  
 •  

灭草隆

产品编号:28473

 • 别名:
 • CAS号:150-68-5 分子式:C9H11ClN2O 分子量:198.65
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1048935 
 • 灭草隆 
 • 98% 
 • 1ml 
 • 895.00 
 •  
 •  

莠去津

产品编号:28472

 • 别名:
 • CAS号:1610-17-9 分子式:C9H17N5O 分子量:211.26
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1048934 
 • 莠去津 
 • 98% 
 • 0.25g 
 • 985.00 
 •  
 •  

噻菌灵

产品编号:28471

 • 别名:
 • CAS号:148-79-8 分子式:C10H7N3S 分子量:201.25
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1048933 
 • 噻菌灵 
 • 98% 
 • 0.25g 
 • 985.00 
 •  
 •  

奥拉西坦

产品编号:28185

 • 别名:
 • CAS号:62613-82-5 分子式:C6H10N2O3 分子量:158.16
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1048643 
 • 奥拉西坦 
 • 98% 
 • 5g 
 • 495.00 
 •  
 •  

三嗪环

产品编号:28135

 • 别名:
 • CAS号:58909-39-0 分子式:C4H5N3O2S 分子量:159.17
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1048593 
 • 三嗪环 
 • 97% 
 • 25G 
 • 2985.00 
 •  
 •  

灭草猛

产品编号:28065

 • 别名:
 • CAS号:1929-77-7 分子式:C10H21NOS 分子量:203.34
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1048523 
 • 灭草猛 
 • 99% 
 • 0.25g 
 • 765.00 
 •  
 •  
首页上一页1234567下一页末页共244条记录,13页