D-木糖

产品编号:4299

 • 别名:戊醛糖,木质醛糖,五碳醛糖
 • CAS号:58-86-6 分子式:C5H10O5 分子量:150.13
 • 5条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1010136 
 • D-木糖 
 • BR 
 • 25g 
 • 31.00 
 •  
 •  
 • 1010137 
 • D-木糖 
 • BR 
 • 100g 
 • 125.00 
 •  
 •  
 • 1011666 
 • D-木糖 
 • BR进口 
 • 25g 
 • 159.00 
 •  
 •  
 • 1012990 
 • D-木糖 
 • BR 
 • 1kg 
 • 539.00 
 •  
 •  
 • 1024448 
 • D-木糖 
 • 对照品 
 • 20mg 
 • 139.00 
 •  
 •  

果糖

产品编号:4028

 • 别名:D-(-)-果糖,D-阿拉伯己酮糖,水果糖
 • CAS号:57-48-7 分子式:C6H12O6 分子量:180.16
 • 6条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1009340 
 • 果糖 
 • 分析标准品,99.8% 
 • 250mg 
 • 288.00 
 •  
 •  
 • 1009341 
 • 果糖 
 • 分析标准品 
 • 20mg 
 • 85.00 
 •  
 •  
 • 1015124 
 • 果糖 
 • Amresco 
 • 250g 
 • 155.00 
 •  
 •  
 • 1025900 
 • 果糖 
 • BR 
 • 25g 
 • 60.00 
 •  
 •  
 • 1034876 
 • 果糖 
 • 99% 
 • 500g 
 • 176.00 
 •  
 •  
 • 1034877 
 • 果糖 
 • 99%,用于细胞培养 
 • 500g 
 • 193.00 
 •  
 •  

麦芽糖

产品编号:4021

 • 别名:麦芽糖一水合物,饴糖,淀粉糖,D-(+)-麦芽糖单水合物
 • CAS号:6363-53-7 分子式: 分子量:360.31
 • 3条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1009323 
 • 麦芽糖 
 • 分析标准品 
 • 250mg 
 • 45.00 
 •  
 •  
 • 1010151 
 • 麦芽糖 
 • BR 
 • 250g 
 • 150.00 
 •  
 •  
 • 1015493 
 • 麦芽糖 
 • AR 
 • 500g 
 • 198.00 
 •  
 •  
 • 别名:1,2,3-三乙酰氧基-5-脱氧-D-核糖;1,2,3-三乙酰-5-脱氧-D-核糖;1,2,3-三-
 • CAS号:62211-93-2 分子式:C11H16O7 分子量:260.24
 • 2条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1006960 
 • 1,2,3-三乙酰氧基-5-脱氧-D-核糖 
 • 98.5% 
 • 25g 
 • 699.00 
 •  
 •  
 • 1006961 
 • 1,2,3-三乙酰氧基-5-脱氧-D-核糖 
 • 98.5% 
 • 100g 
 • 询价 
 • 询价  
 •  

葡萄糖

产品编号:249

 • 别名:α-D-葡萄糖,D-无水葡萄糖.β-D-无水葡萄糖
 • CAS号:50-99-7 分子式:C6H12O6 分子量:180.16
 • 4条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1000497 
 • 葡萄糖 
 • AR 
 • 500g 
 • 17.00 
 •  
 •  
 • 1009319 
 • 葡萄糖 
 • GR 
 • 500g 
 • 27.00 
 •  
 •  
 • 1010725 
 • 葡萄糖 
 • BR 
 • 500g 
 • 21.00 
 •  
 •  
 • 1034218 
 • 葡萄糖 
 • 对照品 
 • 100mg 
 • 55.00 
 •  
 •  

蔗糖

产品编号:247

 • 别名:β-D-呋喃果糖基-α-D-吡喃葡糖,α-D-吡喃葡糖基-β-D-呋喃果糖,甜菜糖
 • CAS号:57-50-1 分子式:C12H22O11 分子量:342.30
 • 5条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1000494 
 • 蔗糖 
 • AR 
 • 500g 
 • 19.00 
 •  
 •  
 • 1009314 
 • 蔗糖 
 • GCS 
 • 5g 
 • 87.00 
 •  
 •  
 • 1013491 
 • 蔗糖 
 • 药用级 
 • 500g 
 • 50.00 
 •  
 •  
 • 1015536 
 • 蔗糖 
 • BR 
 • 500g 
 • 25.00 
 •  
 •  
 • 1034217 
 • 蔗糖 
 • 对照品 
 • 20mg 
 • 99.00 
 •  
 •  

乳糖

产品编号:243

 • 别名:无菌乳糖
 • CAS号:10039-26-6 分子式:C12H22O11 分子量:342.30
 • 3条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1000490 
 • 乳糖 
 • AR 
 • 500g 
 • 79.00 
 •  
 •  
 • 1009345 
 • 乳糖 
 • GCS 
 • 5ml 
 • 75.00 
 •  
 •  
 • 1010681 
 • 乳糖 
 • BR 
 • 500g 
 • 89.00 
 •  
 •  
首页上一页123456末页共107条记录,6页