β-聚葡糖酶

产品编号:11437

 • 别名:
 • CAS号:26 分子式: 分子量:
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1024966 
 • β-聚葡糖酶 
 • BR 
 • 10G 
 • 询价 
 • 询价  
 •  

苹果酸脱氢酶

产品编号:8692

 • 别名:苹果酸脱氢酶
 • CAS号:9001-64-3 分子式: 分子量:
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1021056 
 • 苹果酸脱氢酶 
 • BR 
 • 10ku 
 • 295.00 
 •  
 •  

碱性磷酸酯酶

产品编号:8691

 • 别名:碱性磷酸酶;碱性磷酸单酯酶
 • CAS号:9001-78-9 分子式: 分子量:
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1021055 
 • 碱性磷酸酯酶 
 • BR(10u/mg) 
 • 10mg 
 • 785.00 
 •  
 •  

α-高温淀粉酶

产品编号:8690

 • 别名:
 • CAS号: 分子式: 分子量:
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1021053 
 • α-高温淀粉酶 
 • BC 
 • 250g 
 • 378.00 
 •  
 •  
 • 别名:
 • CAS号: 分子式: 分子量:
 • 2条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1019134 
 • 蚯蚓纤溶酶(蚓激酶) 
 • 大于12000u/mg 
 • 100g 
 • 2860.00 
 •  
 •  
 • 1019135 
 • 蚯蚓纤溶酶(蚓激酶) 
 • 大于12000u/mg 
 • 1000g 
 • 18900.00 
 •  
 •  

胰蛋白酶抑制剂

产品编号:7242

 • 别名:胰酶抑制剂
 • CAS号:9035-81-8 分子式: 分子量:
 • 3条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1018218 
 • 胰蛋白酶抑制剂 
 • 活性≥7000BAEE U/mg 
 • 100mg 
 • 186.00 
 •  
 •  
 • 1018219 
 • 胰蛋白酶抑制剂 
 • 活性≥7000BAEE U/mg 
 • 500Mg 
 • 589.00 
 •  
 •  
 • 1027293 
 • 胰蛋白酶抑制剂 
 • Sigma 
 • 100mg 
 • 180.00 
 •  
 •  

氧化型辅酶II二钠

产品编号:7241

 • 别名:烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸二钠盐;BETA-烟碱腺腺嘌呤二核苷酸磷酸二钠盐
 • CAS号:24292-60-2 分子式:C21H26N7Na2O17 分子量:841.4
 • 2条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1018213 
 • 氧化型辅酶II二钠 
 • 98.0% 
 • 500mg 
 • 1190.00 
 •  
 •  
 • 1018214 
 • 氧化型辅酶II二钠 
 • 98.0% 
 • 1g 
 • 2100.00 
 •  
 •  

胃蛋白酶抑制剂

产品编号:7237

 • 别名:抑肽素;胃酶抑素
 • CAS号:26305-03-3 分子式:C34H63N5O9 分子量:685.90
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1027294 
 • 胃蛋白酶抑制剂 
 • 超纯级 
 • 5mg 
 • 380.00 
 •  
 •  

DNA酶

产品编号:7236

 • 别名:脱氧核糖核酸酶;去氧核糖核酸酶;胰克氧核糖核酸酶
 • CAS号:9003-98-9 分子式: 分子量:
 • 3条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1018195 
 • DNA酶 
 • ≥2,000 Kunitz units/mg protein 
 • 100mg 
 • 215.00 
 •  
 •  
 • 1018196 
 • DNA酶 
 • ≥2,000 Kunitz units/mg protein 
 • 500mg 
 • 785.00 
 •  
 •  
 • 1025915 
 • DNA酶 
 • ≥2,000 Kunitz units/mg protein 
 • 1g 
 • 1345.00 
 •  
 •  

辣根过氧化物酶

产品编号:6417

 • 别名:过氧化物酶;;乳过氧化物酶
 • CAS号:9003-99-0 分子式: 分子量:相对分子质量约 40000 EC 1.1
 • 5条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1016417 
 • 辣根过氧化物酶 
 • RZ:>2.5,活性:>200 IU/mg 
 • 100mg 
 • 257.00 
 •  
 •  
 • 1016418 
 • 辣根过氧化物酶 
 • RZ:>2.0,活性:>160 IU/mg 
 • 100mg 
 • 199.00 
 •  
 •  
 • 1017582 
 • 辣根过氧化物酶 
 • RZ:1.5 RZ:>1.5,活性:>100 IU/mg 
 • 100mg 
 • 169.00 
 •  
 •  
 • 1019132 
 • 辣根过氧化物酶 
 • RZ:>3.0,活性:>300 IU/mg 
 • 100mg 
 • 356.00 
 •  
 •  
 • 1027285 
 • 辣根过氧化物酶 
 • RZ:>3.0,活性:>250 IU/mg 
 • 100mg 
 • 298.00 
 •  
 •  

抑肽酶

产品编号:6357

 • 别名:蛋白酶抑制剂
 • CAS号:9087-70-1 分子式:C284H432N84O 分子量:6511.44
 • 3条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1025916 
 • 抑肽酶 
 • 3-8 TIU/mg 
 • 5mg 
 • 196.00 
 •  
 •  
 • 1027291 
 • 抑肽酶 
 • 3-8 TIU/mg 
 • 10mg 
 • 297.00 
 •  
 •  
 • 1027292 
 • 抑肽酶 
 • 3-8 TIU/mg 
 • 25mg 
 • 490.00 
 •  
 •  

蛋白酶K

产品编号:6356

 • 别名:蛋白酶K
 • CAS号:39450-01-6 分子式: 分子量:
 • 3条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1016220 
 • 蛋白酶K 
 • ≥30 units/mg 
 • 25mg 
 • 169.00 
 •  
 •  
 • 1016221 
 • 蛋白酶K 
 • ≥30 units/mg 
 • 100mg 
 • 399.00 
 •  
 •  
 • 1035050 
 • 蛋白酶K 
 • ≥30 units/mg 
 • 500mg 
 • 1880.00 
 •  
 •  

亮抑肽酶

产品编号:5895

 • 别名:
 • CAS号:103476-89-7 分子式:C20H38N6O4 · 1/2 分子量:475.59
 • 2条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1014921 
 • 亮抑肽酶 
 • Roche 
 • 2mg 
 • 180.00 
 •  
 •  
 • 1016429 
 • 亮抑肽酶 
 • ≥90.0% 
 • 1mg 
 • 59.00 
 •  
 •  

精氨酸酶

产品编号:5625

 • 别名:
 • CAS号:9000-96-8 分子式: 分子量:
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1014288 
 • 精氨酸酶 
 • BR 
 • 0.1g 
 • 询价 
 • 询价  
 •  

碱性蛋白酶

产品编号:5624

 • 别名:碱性蛋白酶
 • CAS号: 分子式: 分子量:
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1014287 
 • 碱性蛋白酶 
 • BR 
 • 100g 
 • 138.00 
 •  
 •  

菠萝酶

产品编号:5623

 • 2条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1014285 
 • 菠萝酶 
 • BR 
 • 25g 
 • 126.00 
 •  
 •  
 • 1056191 
 • 菠萝酶 
 • BR 
 • 100g 
 • 298.00 
 •  
 •  

β-淀粉酶

产品编号:5622

 • 别名:β-淀粉酶
 • CAS号:9000-91-3 分子式: 分子量:
 • 2条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1014284 
 • β-淀粉酶 
 • BR 
 • 100g 
 • 180.00 
 •  
 •  
 • 1043570 
 • β-淀粉酶 
 • BR 
 • 500g 
 • 595.00 
 •  
 •  

酸性蛋白酶

产品编号:5043

 • 别名:
 • CAS号: 分子式: 分子量:
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1012586 
 • 酸性蛋白酶 
 • BR 
 • 250g 
 • 询价 
 • 询价  
 •  

糖化酶

产品编号:5042

 • 别名:淀粉葡萄糖苷酶;葡萄糖淀粉酶
 • CAS号:9032-08-0 分子式: 分子量:
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1012585 
 • 糖化酶 
 • BR 
 • 250g 
 • 88.00 
 •  
 •  

木瓜蛋白酶

产品编号:5041

 • 别名:木瓜酵素;番木瓜酶;木瓜酶
 • CAS号:9001-73-4 分子式: 分子量:
 • 3条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • 1012581 
 • 木瓜蛋白酶 
 • BR 
 • 25g 
 • 105.00 
 •  
 •  
 • 1027284 
 • 木瓜蛋白酶 
 • Japan 
 • 10g 
 • 72.00 
 •  
 •  
 • 1056714 
 • 木瓜蛋白酶 
 • BR 
 • 100g 
 • 298.00 
 •  
 •  
首页上一页123456下一页末页共102条记录,6页